Invitation til national konference, der har fokus på folkeoplysning, demokrati, civilsamfund og det nye globale aktionsprogram for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – et arrangement i forbindelse med Demokratifestivalen og en opfølgningskonference til konferencen på Christiansborg (23.01.15), der markerede afslutningen af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014)

ET ENGAGERET, VÆRDIGT OG BÆREDYGTIGT MENNESKELIV – oplysning, demokrati og civilsamfundets rolle i omstillingen til et samfund i balance

Mød og hør indlæg ved:
Kim Hyttel • spidskandidat for Alternativet
Jakob Jespersen • forfatter
Torben Dreier • skoleleder hos FO-Aarhus
Jens Galschiøt • billedhugger, Art In Defense Of Humanism
Jonas Norgaard Mortensen • Cand.scient.pol. Forfatter
Troels Mylenberg • chefredaktør for Fyns Amts Avis
Peter Ingemann • bassist & Stig Møller • sanger, guitarist
HALFDAN 100 ved Tom Nagel Rasmussen • musiker
Erik H.A. Jakobsen • aftenskoleleder i AOF
Anneline Köhler Juul • koordinator for Demokratifestivalen
Lars Myrthu-Nielsen • daglig leder i Øko-net

KONFERENCEN ER PLANLAGT OG ARRANGERET AF:
Øko-net/Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis i samarbejde med AOF Center Fyn og Demokratifestival.dk

DELTAGERE:
Alle med interesse i folkeoplysning, demokrati, civilsamfund og bæredygtig udvikling. Konferencen henvender sig således bredt til alle med interesse i den grønne omstilling, fx lærere, elever, studerende, konsulenter, forskere, græsrødder, organisationer, myndigheder og ansatte i virksomheder, samt politikere og andre policy makers.

DELTAGERGEBYR:
Konferencen og visionsdebatten koster 350 kr. inkl. forplejning. For medlemmer af Øko-net: 200 kr. Et introduktions-medlemskab (i anledning af konferencen og årsmødet) til Øko-net for 2015 for 150 kr. (se også www.eco-net.dk), giver deltagelse i konferencen for 200 kr.
Al forplejning under årsmøde og konference er økologisk og vegetarisk fra Økologi på Ærtevej og Karma Køkken ved Aurore Braase & Urd Lacroix

TILMELDING:
Senest onsdag d. 8. april 2015 – se under ’Tilmelding og praktiske oplysninger’ i programmet, der kan hentes som PDF

Om Årsmødet og Generalforsamlingen:

Fredag d. 10. april kl. 17.30-24.00 – ÅRSMØDE MED VISIONSDEBAT

17.00-18.00 Ankomst og tjek in
Der serveres øko-suppe fra Økologi på Ærtevej.
Økologiske drikkevarer kan købes i Øko-baren.

18.00-19.45
Øko-net’s generalforsamling 2015 afholdes hos AOF Center Fyn, Vestergade 23 i Svendborg. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på www.eco-net.dk), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dk

19.45.-20.00: Kort pause

20.00-22.30 • Café-aften og visionsdebat om fremtidens folkeoplysning og omstilling til bæredygtig udvikling – optakt til konferencen om ’oplysning, demokrati, civilsamfund og bæredygtighed’ med indledende oplæg fra:
Kim Hyttel, spidskandidat for Alternativet, Sydjyllands Storkreds – ordfører for EU, folkelig oplysning og højskoler, samt højskolelærer på Engelsholm Højskole:
“Danmark – det bedste land, for verden”

Vi får folketingsvalg i Danmark, senest i september 2015, og i december rundes året af med FN-klimatopmødet COP21 i Paris, hvor en afgørende klimaaftale skal forhandles færdig og tilsluttes af verdens lande – og efterfølgende omsættes i handling. Alternativet taler om en ny politisk kultur, og at bæredygtighedstænkning skal indgå i alle politiske beslutninger. Kim Hyttel vil præsentere visionerne for Alternativet og bl.a. komme ind på hvordan de afholder politiske laboratorier for at udvikle partiets politik.

Efter oplægget er der fælles debat. Fx om hvordan sikrer vi en effektiv og finansieret folkelig oplysning om bæredygtig udvikling, der inddrager civilsamfundet og udfordrer vor samtids miljøudfordringer, herunder klimakrisen? Er det realistisk at forvente, at staten støtter økonomisk op om folkelige grønne projekter? Hvordan kan uddannelse og folkeoplysning i Danmark sikre, at der efter en klimaaftale kommer turbo på den grønne omstilling? Hvad er barrierer og muligheder?

22.30-24.00 Café-aften og hyggeligt samvær

Programmet som PDF