“Efterskolernes balanceakt!” bidrager til FNs tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
(2005-2014) gennem et praktisk studieoplæg og et netværk som arbejder med at bidrage til bæredygtige efterskoler. Projektet inviterer op til ti danske efterskoler.

Skolernes pædagogik, med vægt på samspillet mellem teoretisk kundskab, færdigheder og holdninger møder bæredygtighedens krav til sammenspil mellem det økologiske, sociale og økonomiske. Deltagelse og partnerskab fremhæves som værdier og som forudsætning for en bæredygtig udvikling.

For at opnå dette vil vi udforske samspillet mellem undervisningen, driften af skolen og skolens bidrag til at gøre resultaterne kendte for andre.

Efterskolernes balanceakt! er en proces, der skaber et mødested mellem discipliner,
læringsformer, undervisningsmetoder og de forskellige roller som uddannelsen skal forberede os til. Oplægget lægger vægt på de lokale forudsætninger og bidrager derfor til at hver enkelt skole kan finde sin vej mod en bæredygtig fremtid.

Det er gratis for den enkelte skole at deltage – indsatsen er at være med!

Projektet havde sin opstartsworkshop torsdag d. 8. marts 2012.

 

Læs mere om Efterskolernes balanceakt!