KONFERENCE d. 5. MAJ I FÆLLESSALEN PÅ CHRISTIANSBORG

Store Bæredygtighedsdag
– Lige nu er der noget HELT galt i Danmark…!

Hvad er Regeringen og Vurderingsstyrelsen i gang med at gøre ved de små bæredygtige landbrug og livet i landdistrikterne?

I løbet af april 2023 har Skat meddelt omkring 20000 mindre og naturnære landbrug, at deres status skal ændres og beskatningen dermed femdobles eller mere. Det vil reelt betyde lukning af de mindre landbrug i Danmark. Bortset fra tusinder af personlige tragedier, vil Skats aktion få dybtgående konsekvenser for natur og samfund, fordi at:

– det meste af jorden vil blive solgt fra og overgå til industriel dyrkning
– biodiversiteten vil falde markant, og meget natur vil forsvinde
– landdistrikterne vil fortsat affolkes
– Danmark bliver endnu skævere
– det gode liv på landet med fællesskab om dyr og planter vil ikke mere findes for danskerne

Det er ikke for meget sagt, at den nu bekendtgjorte brandbeskatning vil ændre Danmark i bund og grund, også for den del af befolkningen, der bor i de store byer.

Hvis du synes, at livet på landet og naturen skal have en chance, så slut op om den voksende bevægelse imod brandbeskatningen og kom til møde om, hvordan vi får loven taget af bordet, og lagt kursen om fremover!

Program for konferencen fredag d. 5. maj 2023 kl. 10.45-15.45 i Fællessalen, Christiansborg

10.45-10.55 – Velkomst og intro til dagen, Store Bæredygtighedsdag

10.55-11.25 – Søren Steen Andersen, (V), borgmester i Assens Kommune

11.25-11.55 – Franciska Rosenkilde, (Å), MF, politisk leder i Alternativet

11.55-12.25 – Ole Kjærulff Davidsen, Frie Bønder – Levende Land / La Via Campesina Denmark

12.25-13.25 – Pause og frokost v. Niklas Milthers, kok og regenerativ gartner, Nordhøjgård, Sydfyn

13.25-13.55 – Rasmus Blædel Larsen, ph.d. i landbrugets rammevilkår / radiovært på den2radio.dk

13.55-14.25 – Kjeld Hansen, journalist, Bæredygtighed ApS / Gylle.dk

14.25-14.55 – Bjarne Hansen, økologisk landmand

14.55-15.45 – Afrunding med debat

Kontakt:
Ole Kjærulff Davidsen
, Frie Bønder – Levende Land: 26 84 90 90
Lars Myrthu-Nielsen
, Øko-net: 40 73 43 24

 

Praktisk info:
Dørene åbnes kl. 10.00; sikkerhedstjek tager ca. 15 min – kom i god tid.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet samt bestilling af live-streaming:
eco-net@eco-net.dk
Arrangementet med forplejning støttes ved donation på MobilePay Box 7085UA
Arrangører: Øko-net & GrøntMøde Sydfyn i samarbejde med Frie Bønder – Levende Land
/La via Campesina Denmark
Vært for mødet i Fællessalen er Alternativet v. Torsten Gejl, MF

For yderligere information, kontakt venligst:
Frie Bønder – Levende Land – Ole Kjærulff Davidsen – olekdavidsen@gmail.com – 26849090
Øko-net & GrøntMøde Sydfyn – Lars Myrthu-Nielsen – eco-net@eco-net.dk – 40734324

 page2image42888784 page2image42883376