Om Bæredygtig Debat

Øko-net vil starte en landsdækkende folkeoplysning og debat om bæredygtig udvikling. Vi ønsker at afholde disse debat-arrangementer rundt i landet og i samarbejde med lokale oplysningsforbund. Vi vil finde og tage kontakt til aftenskoler i landets kommuner og undersøge om de udnytter deres 10% midler, og spørge om de vil dele debatmuligheden med Øko-net. Ifølge Folkeoplysningslovens § 8, stk. 3 skal 10% af de lokale tilskudsmidler bruges til debatskabende aktiviteter, men det sker også at de ikke bruges, og leveres retur.

Baggrunden for at sætte mere fokus på folkeoplysning og debat om bæredygtig udvikling er civilsamfundets mandat til at deltage i omstillingen til bæredygtig udvikling. Det mandat fik civilsamfundet på Rio-topmødet for Miljø og Udvikling i 1992. Ved at udbrede oplysning og debat om bæredygtig udvikling over hele Danmark bidrager Øko-net til at styrke folkeoplyningen og civilsamfundet i processen for en bæredygtig omstilling.

Baggrunden er også det netop afholdte Rio+20, juni 2012, der markerede 20 året for Rio-processen, der gav civilsamfundet et mandat til at indgå i løsningerne af bæredygtighedsudfordringerne. Øko- net ønsker at holde det mandat i hævd ved at styrke den lokale viden og at skabe debat om bæredygtig omstilling i Danmark, herunder oplysning og debat om en kommende ny og forpligtende bæredygtighedsstrategi (med faste mål, tidsgrænser og tilhørende indikatorer og overvågning, jf. Regeringsgrundlaget, s. 34).

Vi ønsker at udvikle og udfordre den klassisk folkeoplysning, med en række debatskabende arrangementer, kombineret med en moderne netværkstankegang, således at der ved de afholdte debatmøder samles op på debatten, fx omkring udfordringer, gode eksempler osv., via en blog FolkeoplysningForFremtiden.dk hvor det er muligt at kommunikere videre med oplægsholderen og de andre deltagere.

Formålet med kampagnen Folkeoplysning og Debat om Bæredygtig Omstilling er at debattere bæredygtig udvikling rundt om i hele landet. Øko-net vil være til stede ved debatarrangementerne og er med til at udvikle en opsamlingsmodel for møderne, hvor der refereres bæredygtighedseksempler, problematikker og debat-temaer, der således sendes videre til næste debatmøde via den nye blog. Formålet er således at få debatteret og udbredt tanker om bæredygtig udvikling i hele Danmark og derved styrket det grønne folkeoplysende projekt.
Øko-net planlægger og indgår i annoncering og udbredelse af omtale af arrangementerne – bl.a. via de sociale medier, samt vores nyhedsmail og aktiviteter på nettet. Og afholder møderne i samarbejder med lokale oplysningsforbund, der økonomisk støtter arrangementerne med deres 10%-midler fra de lokale folkeoplysningsmidler.

Projektorganisering og økonomi:

  • Øko-net står for at planlægge debatmøderne. Ved at tage kontakt til eller efter at være blevet kontaktet af en lokal folkeoplysningsforening, der er interesseret i at bruge en del af sine 10% midler på et arrangement.
  • Økonomi for det enkelte arrangement: Et foredrag vil som udgangspunkt koste fra 2.500-3.000 kr. alt efter aftale med oplægsholderne. Samt dækning af transportudgifter. Alle udgifter til aftenen skal dækkes via 10% midlerne. Dertil kan der tages entré, fx 50 kr. pr. person.
  • Lokal annoncering. Det lokale oplysningsforbund står for den lokale annoncering i samråd med Øko-net. Det kan være via pressemeddelelser til den lokale presse og evt. annonce, hvis der er midler til det.
  • Landsdækken annoncering: Øko-net står for en landsdækkende PR-strategi og præsentation af projektet. Bl.a. via en kampagne på Facebook, og udsendelse af pressemeddelelser til de store landsdækkende medier.
  • Øko-net deltager som udgangspunkt som tovholder i de enkelte arrangementer, og sam-koordinere her også Øko-nets landsdækkende Grønt Overblik kampagne, som bl.a. søger aktive/frivillige i alle kommuner.
  • Projektet-pilotperioden ligger fra midt oktober til juni 2015.
  • Debat-perioden slutter med en landsdækkende folkeoplysnings-konference, der vil sætte folkeoplysnings rolle, i forhold til bæredygtig omstilling, til debat. Foreløbig dato er lørdag d. 11. april 2015 på AOF Center Fyn i Svendborg.
  • Fortsættelse af projektet og samarbejdet med lokale oplysningsforbund vil ske i de enkelte kommuner i takt med at Øko-net får etableret lokale ankerpersoner i hver kommune, der arbejder med at skabe lokalt grønt overblik, til De Grønne Sider, på portalen GrøntOverblik.dk
  • Projektet Bæredygtig Debat er støttet af Puljen til Grønne Ildsjæle under Miljøministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.