Foredragsholdere

Foredragsholdere der er engageret foredrag med – se kalenderen:

Se kataloget over oplægsholdere der tilbydes via Øko-net i en landsdækkende bæredygtigheds debat her:

Foredrag om bæredygtig udvikling og bæredygtig omstilling af samfundet.
Indgangene er forskellige, og der er foredrag med temaer om penge, psykologi, byggeri, dyrkning, oliesamfundet, politik, reklamer, uddannelse, praksis mm.
Læs mere om hele baggrunden for projektet baggerest i dette katalog.

1. Allan Bornø Clausen, økologisk landmand
Tema: Økologisk landbrug og det praktiske øko-liv – en levende beretning fra det virkelige øko-liv på landet, bl.a. om hvordan får vi skabt en reel lokal fødevareproduktion

Hvordan skal en nye jordbrugsreform realiseres? Hvordan sikre vi den
nødvendige uddannelse til at genbosætte et mangfoldigt landmandsliv på landet – der kan sikre lokal fødevareproduktion – og hvordan kobler vi til de sociale udfordringer i vores samfund? Et causeri over den lokale mangfoldige dyrkning, fremfor den fremherskende globale monokultur dyrkning!

Allan Bornø Clausen har drevet sit landbrug de sidste 38 år på Hegnstrup økologisk jordbrug v. Slangerup. Besøg Hegnstrup på nettet: www.hegnstrup.dk

2. Tor Jordbo, gymnasielærer på Svendborg Gymnasium
Tema: Oliesamfundets afslutning og det praktiske øko-liv – hvordan forholder vi os til Paek Oil som individer og som samfund.

Peak Oil er ikke et problem, der kan løses. Peak Oil er et dilemma, og et dilemma har ikke nogen løsning. Peak Oil er et geologisk begreb som beskriver det tidspunkt hvor den størst mulige mængde olie udvindes fra en given olieboring. Dette gælder alle traditionelle boringer, inklusiv havboringer, og er et gængs begreb i olieindustrien.

Oplægget handler om hvordan vi forholde os til Peak Oil-dilemmaet psykologisk som individer og som samfund. Hvilke følelsesmæssige reaktioner indtager vi når vi konfronteres med dette her dilemma, og hvordan forholder vi os til det som individer, grupper og samfund når vi opdager dette. Vi lever i en verden hvor det er muligt at tro at der ikke er nogle alvorlige dilemmaet, men med erkendelse af Peak Oil og det dilemma det viser, bliver alt der ser normalet, rigtigt og evigtgyldigt ud pludseligt et fatamorgana, en illusion som om lidt brister, men hvordan kan vi tale om og forholde os til en verden som er meget forskellig fra end den vi kender og som bygger på helt andre præmisser og som måske er meget tæt på…. Oplægget kommer ind på: Hvordan vi psykologiske kan forhold os til en kultur der er på vej væk, og som måske kollapser! Hvordan forholder vi os til Peak Oil som individer
Hvordan kan vi i mindre grupper arbejde med peak-oil og omstillingen
Er det muligt at arbejde med Peak Oil på et politisk niveau.

Tor Jordbo er medstifter af økolandsbyen Den Selvforsynende Landsby i Hundstrup på Sydfyn. Besøg Den Selvforsynende Landsby: www.selvforsyning.dk

3. Steen Møller, livs-filosof og øko-entreprenør
Tema: Økologisk byggeri og det affalds-fri samfund – om forbrug, misbrug og klimakrise og hvordan vi kommer fra klimakrise til klimasikring, men med afsæt i menneskelivet

Steen vil med sit foredrag går aktivt ind i debatten om løsningen af klimakrisen og samfundets bæredygtig udfordringer. Han har været en frontkæmper for økologisk byggeri og alternative løsninger når det gælder bosætning og udvikling af leveområder. Han er nok mest kendt for Friland, samt har i en årrække haft sit eget tv-program omkring at bygge halmhuse mv.

Steen Møller var medstifter af økosamfundet Friland på Djursland ved Feldballe, der kan besøges her: www.friland.org

4. Malaika Thomsen, psykolog
Tema: De psykologiske barrierer for en bæredygtig udvikling – om psykologi og arbejdslivet i forhold til bæredygtigheden

Med udgangspunkt i en undersøgelse af strategier til fremme af miljøvenlig adfærd, vil der komme bud/svar på bl.a. følgende spørgsmål:
1. Vi ved det (vist) godt, at vi skal opføre os miljøvenligt. Hvorfor er vores samfund så ikke mere tydelig og organiseret i gang med en bæredygtig omstilling og uddannelse?

2. Vi siger, tror og tænker at Danmark er et bæredygtigt land. Hvorfor gør vi så ikke det vi godt ved fuldt og 100% ud, så vi kan være forbilleder for resten af verden? Snyder vi eller er der en/flere barriere vi ikke har gennemskuet/ser?
3. Hvad er en psykologisk menneskelig barriere for at være bæredygtig i sit liv? Kan man lære, uddanne, oplyse sig over/om den? Eller er der også en økonomisk barriere der altid spiller ind?

Malaika Thomsen, psykolog og partner i Dreamjobbing – se mere på www.dreamjobbing.dk 5. Rasmus Hougaard Nielsen, Cand.Polit

Tema: Vejen mod et bæredygtigt pengesystem! – om Fuld Reserve Bankvæsen og Gældskrisen – konsekvenser og perspektiver

Den nuværende økonomiske krise fremhæves ofte som en konjunkturel krise, og de politiske løsningsforslag har indtil nu primært været fra den traditionelle økonomiske skuffe. Den nuværende krise er dog på mange måder historisk.

Aldrig har mængden af penge i samfundet været større, boligpriserne og aktiekurserne højere, og gælden så stor. Hvordan hænger dette sammen?

Hvordan skabes alle de mange penge? Rasmus Hougaard Nielsen vil i dette oplæg dels forsøge at klargøre konsekvenserne af det nuværende pengesystem og lægge op til debat omkring hvorvidt vi kan ændre systemet i en mere hensigtsmæssig retning – økonomisk så vel som socialt.

5. Rasmus Hougaard Nielsen er medstifter og talsmand for initiativet Gode Penge
Tema: Gode Penge
Han har bidraget til bogen Gode Penge af lektor Ole Bjerg. Han har tidligere arbejdet som analytiker i pensionsbranchen og sidenhen beskæftiget sig med pengesystemet som forskningsassistent på CBS. Derudover er han med i netværket Omstilling Nu.

Besøg Omstilling Nu her: www.omstilling.nu Og Gode Penge her: www.godepenge.dk

6. HansHenrik Samuelsen, daglig leder for PLAN2B.
Tema: Bæredygtig beskæftigelse – vi kan ikke vokse ud af den økologiske krise og spørgsmålet er derfor hvad vi reelt har brug for?

Oftest italesættes den bæredygtige omstilling på samfundsniveau uden en tilstrækkelig konkretisering. Udfasningen af vores brug af fossile brændstoffer og skabelsen af en udbredt genanvendelseskultur vil ellers have en grundlæggende indvirkning på arbejdets art og i forlængelse heraf, hvordan arbejdet organiseres. Det vil have betydning for alle og derfor bør alle engageres i og være med til at definere, hvordan deres arbejdsplads kommer til at se ud i fremtiden.
Der er givet ting vi som samfund og borgere bliver nødt til at opgive, men der skal også skabes nye job, hvis problemerne skal løses. Imens der ikke vil være mange arbejdspladser på og i forbindelse med udvinding af fossile brændsler, skal der skabes tusinder af job i industrien, energisektoren, byggefagene, fiskeriet, landbruget og skovbruget.
Vi kan ikke vokse ud af den økologiske krise og spørgsmålet er derfor hvad vi reelt har brug for?

Tema 2: En verden uden reklamer – for et bæredygtigt samfund
Uden reklamer vil det være nær umuligt at bilde forbrugeren ind, at et givent produkt er godt, hvis det ikke er det. I dag er det sådan, at reklamer bevidst leder os væk fra oplysninger, der bevidstgør os om, hvorvidt vi reelt har brug for eller råd til produktet; eller om der findes andre produkter, hvis pris- og kvalitetsforhold er lige så gode. Ej heller nævnes negative eller betænkelige forhold forbundet med varens produktion eller forbrug.

Med den økonomiske krise fasttømret er merforbruget blevet et selvfølgeligt argument, selv om vi i den modsatte boldgade står over for en altomfattende miljø- og klimakrise. Her skriges der på en nedsættelse af forbruget og væk fra rovdriften på vores ressourcer. Det lyder umiddelbart, som om vi skal vælge imellem økonomien og naturen, men heldigvis kan det lade sig gøre at løse begge kriser samtidig.
Midlet er, at vi fremover fokuserer på det, vi reelt har brug for. Det kræver først og fremmest et opgør med reklameverdenen, som den fungerer i dag. For ud over at få os til at købe bestemte ting opfordrer den kontinuerligt til et unødigt forbrug.

HansHenrik Samuelsen (1968) er kandidat fra Roskilde Universitet (IU og Geografi) og har som selvstændig konsulent altid beskæftiget sig med miljøspørgsmål. Han står bag en række forskellige initiativer og var bl.a. programansvarlig for det alternative klimatopmøde Klimaforum09. I dag står han i spidsen for PLAN2B, bæredygtig beskæftigelsen der målrettet arbejder med en folkelig forankring og gennemførelsen af en bæredygtig omstilling. Med sekretariat ved Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST) på Aalborg Univesitet i København er initiativet etableret som et samarbejde mellem forskere, fagforeninger, virksomheder og grønne organisationer. Han er en desuden en

udmærket håndværker og har en gang cyklet de 32.000 km der er fra Ildlandet til Alaska. Læs mere på: www.plan2b.dk og www.u-no.org

7. Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder af Øko-net og økologisk husmand
Tema: Det praktiske øko-liv – fx om Den selvforsynende have – sådan kommer du i gang! Eller om mit øko-liv med min hjulhakke, gæringskrukke og wwoof’ere – om et selvforsynende virke og et mangfoldigt produktions- og læringslandbrug

Eksempler på et levet øko-liv, kryderet med billeder, musik og historier fra et mere end 20 års arbejder for en bæredygtig omstilling.

Lars Myrthu-Nielsen var medstifter af miljø- og folkeoplysnings-foreningen Øko-net, der blev stiftet i 1994, som et resultat af Rio-topmødet 1992 om Miljø & Udvikling.
Se mere på www.eco-net.dk og www.larsmyrthu-nielsen.dk

8. Jens Helt Jessen, øko-byg-opfinder og friskolelærer
Tema: Det økologiske hus – om materialer og alternativer i byggeriet

Jens Helt Jessens største drøm var at bygge et økologisk halmhus. Det fik han ikke lov til… der hvor han ville bygge, og det endte med at blive i Rudkøbing på Langeland, måtte man ikke bygge i halm. Da han også før sin læreruddannelse havde været murer, så blev det et murstenshus, men et selvtegnet og selvbygget, med så mange så muligt elementer af øko-byg som muligt. Siden hen har Jens søgt midler hjem fra Miljøstyrelsens pulje til udvikling af økologisk byggeri, og er nu midt i et stort udviklingsprojekt med færdige lervægs-moduler.

I foredraget vil han komme ind på alt omkring problematikkerne ved at bygge økologisk, men også omkring hvad det vil sige at bo i et åndbart hus, fx i forhold til astma hos beboerne.
Jens har været aktiv i Landsforeningen Økologisk Byggeri de sidste år.

Jens Helt Jessen er uddannet lærer på Den frie Lærerskole i Ollerup, men har de sidste år arbejder mere og mere som økologisk iværksætter og opfinder.
Ingen hjemmeside endnu.

<> >< <>

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.