Kategoriarkiv: Foredrag

Økologisk byggeri og det affalds-fri samfund – om forbrug, misbrug og klimakrise 

DSCN0375

Mød, hør og debatter med:

Steen Møller, livs-filosof og øko-entreprenør
Mandag d. 23. marts 2015 kl. 19.00-22.30 i Aarhus C
Foredraget og debatten holdes i:
Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st., 8000 Aarhus C
– det debatskabende møde er arrangeret af Øko-net – og støttet af FO-Aarhus’ debatpulje.

Entré: 50 kr. som betales ved indgangen.

Arrangementet er en del af projektet Bæredygtig Debat støttet af Puljen til Grønne Ildsjæle, Miljøstyrelsen.
Her på bloggen http://www.FolkeoplysningForFremtiden.dk/ vil det være muligt at kommunikere videre med oplægsholderen og de andre deltagere.

Om foredraget:

Har du tænkt over eller interesserer du dig for…

  • at leve et gældfrit liv
  • at bygge alternativt og økologisk
  • at prøve kræfter med en bæredygtig levevis
  • om ler og halm virkelig kan bruges som byggemateriale

… så kom og mød manden der i de sidste 20 år har udfordret de vante tankegange.

Steen Møller vil med sit foredrag går aktivt ind i debatten om løsningen af klimakrisen og samfundets bæredygtig udfordringer. Han har været en frontkæmper for økologisk byggeri og alternative løsninger når det gælder bosætning og udvikling af leveområder. Han er nok mest kendt for økosamfundet Friland, samt har i en årrække haft sit eget tv-program omkring at bygge halmhuse mv.

Steen Møller var medstifter af økosamfundet Friland på Djursland ved Feldballe, der kan besøges her: www.friland.org

Find også foredraget på Facebook og tilkendegiv om du kommer: https://www.facebook.com/events/360130720856689/

Oliesamfundets afslutning og det praktiske øko-liv – hvordan forholder vi os til Paek Oil som individer og som samfund

Foredraget holdes af Tor Jordbo mandag d. 16. februar 2015 på Ringe Bibliotek – arrangeret af AOF Faaborg-Midtfyn og Øko-net.

olie

Peak Oil er ikke et problem, der kan løses. Peak Oil er et dilemma, og et dilemma har ikke nogen løsning. Peak Oil er et geologisk begreb som beskriver det tidspunkt hvor den størst mulige mængde olie udvindes fra en given olieboring. Dette gælder alle traditionelle boringer, inklusiv havboringer, og er et gængs begreb i olieindustrien.

Oplægget handler om hvordan vi forholde os til Peak Oil-dilemmaet psykologisk som individer og som samfund. Hvilke følelsesmæssige reaktioner indtager vi når vi konfronteres med dette her dilemma, og hvordan forholder vi os til det som individer, grupper og samfund når vi opdager dette. Vi lever i en verden hvor det er muligt at tro at der ikke er nogle alvorlige dilemmaet, men med erkendelse af Peak Oil og det dilemma det viser, bliver alt der ser normalet, rigtigt og evigtgyldigt ud pludseligt et fatamorgana, en illusion som om lidt brister, men hvordan kan vi tale om og forholde os til en verden som er meget forskellig fra end den vi kender og som bygger på helt andre præmisser og som måske er meget tæt på…. Oplægget kommer ind på: Hvordan vi psykologiske kan forhold os til en kultur der er på vej væk, og som måske kollapser! Hvordan forholder vi os til Peak Oil som individer
Hvordan kan vi i mindre grupper arbejde med peak-oil og omstillingen
Er det muligt at arbejde med Peak Oil på et politisk niveau.

Økologisk landbrug og det praktiske øko-liv

Foredraget holdes af Allan Bornø Clausen mandag d. 26. januar 2015 hos AOF i Svendborg – arrangeret af AOF Center Fyn og Øko-net.

hegnstrup

Tema: Økologisk landbrug og det praktiske øko-liv – en levende beretning fra det virkelige øko-liv på landet, bl.a. om hvordan får vi skabt en reel lokal fødevareproduktion

Hvordan skal en nye jordbrugsreform realiseres? Hvordan sikre vi den
nødvendige uddannelse til at genbosætte et mangfoldigt landmandsliv på landet – der kan sikre lokal fødevareproduktion – og hvordan kobler vi til de sociale udfordringer i vores samfund? Et causeri over den lokale mangfoldige dyrkning, fremfor den fremherskende globale monokultur dyrkning!

Fuld Reserve Bankvæsen – Vejen mod et bæredygtigt pengesystem

Gældskrisen – konsekvenser og perspektiver
Foredrag og debat-møde med Rasmus Hougaard Nielsen
– torsdag d. 13. februar hos AOF Center Fyn, Vestergade 23, 5700 Svendborg.

Gode Penge logo

Der har aldrig været så meget materiel velstand som nu, men alligevel hersker der i samfundet en konstant stemning af mangelfuldhed. Er dette fordi vi ikke har ‘ting’ nok, eller har andet at bruge vores tid på end at arbejde og producere? Eller kunne det tænkes at årsagerne til det konstante vækstpres er mere dybdeliggende og systemiske? Aldrig har vi haft så mange penge og materielle ‘ting’ men samtidig er arbejdsløsheden stigende og vores gæld historisk høj. Dette oplæg søger ned i disse paradokser, og peger på at det konstante vækstkrav skal finde i den måde som vores pengesystem er organiseret på – et system som relativt simpelt kan omstilles i en mere bæredygtig og social retning.

Om oplægget til debat:
Den nuværende økonomiske krise fremhæves ofte som en konjunkturel krise, og de politiske løsningsforslag har indtil nu primært været fra den traditionelle økonomiske skuffe. Den nuværende krise er dog på mange måder historisk.

Aldrig har mængden af penge i samfundet været større, boligpriserne og aktiekurserne højere, og gælden så stor. Hvordan hænger dette sammen?

Hvordan skabes alle de mange penge? Rasmus Hougaard Nielsen vil i dette oplæg dels forsøge at klargøre konsekvenserne af det nuværende pengesystem og lægge op til debat omkring hvorvidt vi kan ændre systemet i en mere hensigtsmæssig retning – økonomisk så vel som socialt.

Cand.Polit. Rasmus Hougaard Nielsen er medstifter og talsmand for initiativet Gode Penge, hvor han har bidraget til bogen Gode Penge‘ af lektor Ole Bjerg. Han har tidligere arbejdet som analytiker i pensionsbranchen og sidenhen beskæftiget sig med pengesystemet som forskningsassistent på CBS. Derudover er han med i netværket Omstilling Nu.

Via sit arbejde som forsker på Copenhagen Business School og deltagelsen i initiativet “Gode Penge” ( www.godepenge.dk ),  er Rasmus aktivt gået ind i et initiativ for oplysning og reformation af pengesystemet. Og senest har han skrevet følgende, lidt tekniske kronik, i Information – i forlængelse af DONG-salgtet;
http://www.information.dk/486303

Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge og Omstilling Nu
Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge og Omstilling Nu
Foredraget, der er et led i den landsdækkende debatstafet om bæredygtig udvikling 2014, arrangeres i et samarbejde mellem AOF Center Fyn og Øko-net (www.eco-net.dk)