Alle indlæg af Hans Henrik Samuelsen

Om Hans Henrik Samuelsen

Daglig leder for PLAN2B. Formålet med PLAN2B er at udbrede forståelsen for grøn omstilling og udvikle det faglige grundlag for at fremme bæredygtig beskæftigelse og herigennem at skabe arbejdspladser. Initiativet er etableret i et samarbejde mellem forskere, fagforeninger, virksomheder, medier og sociale og grønne organisationer og har sekretariat ved Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling, Aalborg Universitet i København (AAU).

Bæredygtig beskæftigelse – vi kan ikke vokse ud af den økologiske krise og spørgsmålet er derfor hvad vi reelt har brug for?

hhs
Mød, hør og debatter med:

Hans Henrik Samuelsen, daglig leder af PLAN2B
Tirsdag d. 7. april 2015 kl. 19.00-21.30 i Køge
Foredraget og debatten holdes i:
Det Grønne Hus, Vestergade 3C,  4600 Køge
– det debatskabende møde er arrangeret af Øko-net – i samarbejde med Det Grønne Hus / Energitjensten
Entré: 50 kr. som betales ved indgangen.

Arrangementet er en del af projektet Bæredygtig Debat støttet af Puljen til Grønne Ildsjæle, Miljøstyrelsen.
Her på bloggen http://www.FolkeoplysningForFremtiden.dk/ vil det være muligt at kommunikere videre med oplægsholderen og de andre deltagere.

Om foredraget:
Oftest italesættes den bæredygtige omstilling på samfundsniveau uden en tilstrækkelig konkretisering. Udfasningen af vores brug af fossile brændstoffer og skabelsen af en udbredt genanvendelseskultur vil ellers have en grundlæggende indvirkning på arbejdets art og i forlængelse heraf, hvordan arbejdet organiseres. Det vil have betydning for alle og derfor bør alle engageres i og være med til at definere, hvordan deres arbejdsplads kommer til at se ud i fremtiden.

Der er givet ting vi som samfund og borgere bliver nødt til at opgive, men der skal også skabes nye job, hvis problemerne skal løses. Imens der ikke vil være mange arbejdspladser på og i forbindelse med udvinding af fossile brændsler, skal der skabes tusinder af job i industrien, energisektoren, byggefagene, fiskeriet, landbruget og skovbruget.
Vi kan ikke vokse ud af den økologiske krise og spørgsmålet er derfor hvad vi reelt har brug for?

I løbet af aftenen vil Hans Henrik også komme ind på:
En verden uden reklamer – for et bæredygtigt samfund

Uden reklamer vil det være nær umuligt at bilde forbrugeren ind, at et givent produkt er godt, hvis det ikke er det. I dag er det sådan, at reklamer bevidst leder os væk fra oplysninger, der bevidstgør os om, hvorvidt vi reelt har brug for eller råd til produktet; eller om der findes andre produkter, hvis pris- og kvalitetsforhold er lige så gode. Ej heller nævnes negative eller betænkelige forhold forbundet med varens produktion eller forbrug.

Med den økonomiske krise fasttømret er merforbruget blevet et selvfølgeligt argument, selv om vi i den modsatte boldgade står over for en altomfattende miljø- og klimakrise. Her skriges der på en nedsættelse af forbruget og væk fra rovdriften på vores ressourcer. Det lyder umiddelbart, som om vi skal vælge imellem økonomien og naturen, men heldigvis kan det lade sig gøre at løse begge kriser samtidig.
Midlet er, at vi fremover fokuserer på det, vi reelt har brug for. Det kræver først og fremmest et opgør med reklameverdenen, som den fungerer i dag. For ud over at få os til at købe bestemte ting opfordrer den kontinuerligt til et unødigt forbrug.

Om Hans Henrik Samuelsen:
HansHenrik Samuelsen (1968) er kandidat fra Roskilde Universitet (IU og Geografi) og har som selvstændig konsulent altid beskæftiget sig med miljøspørgsmål. Han står bag en række forskellige initiativer og var bl.a. programansvarlig for det alternative klimatopmøde Klimaforum09. I dag står han i spidsen for PLAN2B, bæredygtig beskæftigelsen der målrettet arbejder med en folkelig forankring og gennemførelsen af en bæredygtig omstilling. Med sekretariat ved Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST) på Aalborg Univesitet i København er initiativet etableret som et samarbejde mellem forskere, fagforeninger, virksomheder og grønne organisationer. Han er en desuden en udmærket håndværker og har en gang cyklet de 32.000 km der er fra Ildlandet til Alaska.
Læs mere på: www.plan2b.dk og www.u-no.org

Find også foredraget på Facebook og tilkendegiv om du kommer: https://www.facebook.com/events/351553575054233/