Månedsarkiv: februar 2014

Fuld Reserve Bankvæsen – Vejen mod et bæredygtigt pengesystem

Gældskrisen – konsekvenser og perspektiver
Foredrag og debat-møde med Rasmus Hougaard Nielsen
– torsdag d. 13. februar hos AOF Center Fyn, Vestergade 23, 5700 Svendborg.

Gode Penge logo

Der har aldrig været så meget materiel velstand som nu, men alligevel hersker der i samfundet en konstant stemning af mangelfuldhed. Er dette fordi vi ikke har ‘ting’ nok, eller har andet at bruge vores tid på end at arbejde og producere? Eller kunne det tænkes at årsagerne til det konstante vækstpres er mere dybdeliggende og systemiske? Aldrig har vi haft så mange penge og materielle ‘ting’ men samtidig er arbejdsløsheden stigende og vores gæld historisk høj. Dette oplæg søger ned i disse paradokser, og peger på at det konstante vækstkrav skal finde i den måde som vores pengesystem er organiseret på – et system som relativt simpelt kan omstilles i en mere bæredygtig og social retning.

Om oplægget til debat:
Den nuværende økonomiske krise fremhæves ofte som en konjunkturel krise, og de politiske løsningsforslag har indtil nu primært været fra den traditionelle økonomiske skuffe. Den nuværende krise er dog på mange måder historisk.

Aldrig har mængden af penge i samfundet været større, boligpriserne og aktiekurserne højere, og gælden så stor. Hvordan hænger dette sammen?

Hvordan skabes alle de mange penge? Rasmus Hougaard Nielsen vil i dette oplæg dels forsøge at klargøre konsekvenserne af det nuværende pengesystem og lægge op til debat omkring hvorvidt vi kan ændre systemet i en mere hensigtsmæssig retning – økonomisk så vel som socialt.

Cand.Polit. Rasmus Hougaard Nielsen er medstifter og talsmand for initiativet Gode Penge, hvor han har bidraget til bogen Gode Penge‘ af lektor Ole Bjerg. Han har tidligere arbejdet som analytiker i pensionsbranchen og sidenhen beskæftiget sig med pengesystemet som forskningsassistent på CBS. Derudover er han med i netværket Omstilling Nu.

Via sit arbejde som forsker på Copenhagen Business School og deltagelsen i initiativet “Gode Penge” ( www.godepenge.dk ),  er Rasmus aktivt gået ind i et initiativ for oplysning og reformation af pengesystemet. Og senest har han skrevet følgende, lidt tekniske kronik, i Information – i forlængelse af DONG-salgtet;
http://www.information.dk/486303

Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge og Omstilling Nu
Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge og Omstilling Nu
Foredraget, der er et led i den landsdækkende debatstafet om bæredygtig udvikling 2014, arrangeres i et samarbejde mellem AOF Center Fyn og Øko-net (www.eco-net.dk)