FN-klimaforhandlingerne i Doha, Qatar (COP18) sluttede med et skuffende resultat. Topmødet gav ikke den nødvendige styrkede indsats mod de globale klimaændringer hverken i forhold til udledningen af drivhusgasser eller finansiering. Det lykkedes at beslutte en ny periode af Kyoto-protokollen, men kun få lande deltager og reduktionsmål og regler er utilstrækkelige. På finansiering kom der ikke konkrete mål eller en plan for den nødvendige støtte de kommende år. Og selv om bl.a. Danmark forsøgte at styrke indsatsen for drivhusgasreduktioner de kommende år, endte det uden de beslutninger, der skal til.

Et skuffende resultat – Verden stadig langt fra den nødvendige klimaindsats

På trods af videnskabens meget tydelige advarsler om, at vi er på vej mod katastrofale klimaændringer, kunne landene på klimatopmødet i Qatar ikke blive enige om den nødvendige styrkelse af klimaindsatsen de kommende år. ”Det er dybt skuffende, at på trods af det entydige budskab fra videnskaben om, at en langt stærkere global klimaindsats er nødvendig her og nu, førte klimatopmødet ikke til noget øget ambitionsniveau”, siger Troels Dam Christensen, fra 92-gruppen af danske miljø- og udviklingsorganisationer. ”Hverken i forhold til reduktionen af drivhusgasser eller øget finansiering til indsatsen er der kommet konkrete fremskridt. Det er helt utilstrækkeligt”.

Den afgørende indsats de kommende få år – Denmark gjorde et godt forsøg

Danmark forsøgte i slutfasen af COP18 at sætte fokus på behovet for at skærpe landenes klimamål i de kommende år. En indsats der er helt afgørende, hvis de værste klimaændringer skal undgås. De vedtagne tekster indeholder sporadiske formuleringer om dette, men de er hverken præcise eller forpligtende nok.

”Martin Lidegaards initiativ var godt og rigtigt. Det globale udslip af drivhusgasser stiger og stiger, mens politikkerne snakker og snakker. Der er brug for handling nu, og det er ærgerligt, at det danske forslag ikke fik en bedre skæbne”, udtaler John Nordbo fra WWF Verdensnaturfonden.

En ny periode af Kyoto-protokollen – men med få lande og for lave mål

Det lykkedes endeligt at beslutte en ny forpligtelsesperiode af Kyoto-protokollen, men mange af de rige lande som Japan, Canada, Rusland og New Zealand har nu valgt at følge USA og stå udenfor. Og EU og Australien, som har tilsluttet sig, meldte i Doha kun meget svage mål ind. ”Det er dybt problematisk, at så få rige lande er med, og at de som er med, som EU og Australien, har meldt alt for lave mål ind”, siger Søren Dyck Madsen fra Det Økologiske Råd. ”For eksempel har EU meldt det reduktionsmål for 2020 ind, som fællesskabet allerede har nået her i 2012. Hvad skal EU så lave de næste 8 år?”.

Finansiering – de rige lande løber fra deres ansvar

Spørgsmålet om finansiering var en af de største knaster ved klimatopmødet. Den nuværende aftale om finansiering udløber i december 2012, og det var derfor afgørende at blive enig om en fortsættelse. Men aftalen indeholder ingen konkrete mål for finansieringen de kommende år. Mattias Söderberg, klimarådgivere for Folkekirkens Nødhjælp, siger: “Der står desværre ikke noget i aftalen, der forpligter de rige lande til at yde den nødvendige klimafinansiering de kommende år. Det er vigtigt at huske, at pengene skulle bruges til konkrete klimaprojekter. Mindre penge kan derfor komme til at lede til mindre klimaindsats i mange lande”.

Når klimaet skaber flygtninge – større fokus på dem, der rammes hårdest

Et af de små lyspunkter fra Doha er, at der blev enighed om, at arbejde for at der skabes et mere konkret samarbejde for de situationer, hvor der ikke længere er muligt at tilpasse sig til klimaforandringerne. For eksempel når mennesker må flygte til andre landområder. Mattias Söderberg siger: “Der er millioner af mennesker, der påvirkes af klimaforandringerne, og det er positivt, at der nu kommer et større fokus på dem, der er allerhårdest ramt.”

Skov – små fremskridt men stadig lang vej igen

”Forhandlingerne på skovområdet gav et lille, men vigtigt, fremskridt. Takket være pres fra Filippinerne, oprindelige folks organisationer og NGOer kom man ud over et for snævert fokus alene på CO2-reduktioner og inkluderede også hensynet til andre miljømæssige og sociale fordele ved skovbevaring,” siger Nanna Brendtholdt Thomsen fra Verdens Skove

Hun suppleres af Stine Krøijer fra IBIS, der udtaler: ”EU, og dermed også Danmark, stirrer sig desværre fortsat blind på CO2-reduktioner som det altoverskyggende resultat af skovbevarelse. Der er fra dansk side behov for en langt mere rettighedsfokuseret tilgang, hvor både klimaet, lokalbefolkningen og biodiversiteten har fordel af skovbevaringen”.

Ingen fremskridt på nye finansieringskilder

Heller ikke i forhold til at skabe nye finansieringskilder, var der fremskridt på COP18 mødet. ”De rige landes manglende villighed til at skabe nye finansieringskilder er dybt skuffende. Eksempelvis kunne en skat på finansielle transaktioner være et vigtigt værktøj til at tilvejebringe nye midler. En minimal skat på 0,01% på handler med aktier, obligationer og derivater har et potentialet til at indbringe flere hundrede milliarder kroner årligt”, siger Jens Mattias Clausen, IBIS. ”En global skat en del af regeringsgrundlaget for den danske regering, og resultatet i Doha understreger behovet for at trække i arbejdstøjet”.

Heller ikke ny finansiering fra en aftale om afgifter på udledninger fra skibe og fly kom man nærmere på. Her stod forhandlingerne helt stille.

For yderligere information kontakt:

Troels Dam Christensen, koordinator, 92-gruppen, +45 21 72 79 57, lokal mobil +974 55 03 06 12, mail: tdc@92grp.dk

John Nordbo, WWF + 45 21 34 22 92, lokal mobil: +974 33 31 83 86, mail: j.nordbo@wwf.dk

Mattias Söderberg, Folkekirkens Nødhjælp, +45 29 70 06 09, lokal mobil, +974 55 46 20 60, mail: msd@dca.dk

Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd, +45 30 89 60 80, lokal mobil +974 55 18 64 13, mail: soeren@ecocouncil.dk

Nanna Brendholdt Thomsen, Verdens Skove, +45 30 24 09 20, mail: nbt@verdensskove.org

Stine Krøijer, Ibis, +45 60 85 44 77, mail: skr@ibis.dk

Kilde:
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et netværk af 23 danske udviklings- og miljø-organisationer, se www.92grp.dk

Doha, Qatar den 8. december kl. 19.30 (den 8. december kl. 17.30 dansk tid)

92-gruppen