Bidrag

Giv et valgfrit engangsbeløb!

Øko-nets arbejde er afhængig af støttebidrag fra virksomheder og private.

Øko-net er en registreret velgørenhedsorganisation, og du har derfor mulighed for ifølge Ligningslovens §8A at få skattefradrag fra min. 200 kr. op til 16.600 kr. pr. år for dit bidrag, hvis vi har dit CPR-nr. Du kan læse mere om mulighederne på SKAT.

Ring evt. til tlf. 62 24 43 24 eller kontakt os for nærmere sponsoraftale.


kr.
Kategori:

Beskrivelse

For private

Få fradrag

I følge Ligningslovens §8A kan alle støttebeløb fra 200 kr. op til 16.600 kr. pr. år trækkes fra i skat. Du kan ikke længere selv anføre gaver på selvangivelsen. For at få fradrag for dit gavebeløb skal Øko-net have dit CPR-nummer. Af hensyn til proportionerne mellem gave og administrativt følgearbejde opfordre vi til, at kun beløb over 250 kr. indberettes som fradragsberettiget gavebeløb. Ved gaver over 200 kr. beder vi venligst om fremsendelse af CPR-nummer, gerne ved at sende en mail til Øko-net på eco-net@eco-net.dk

Dit fradrag vil efter indberetningen fremgå af din selvangivelse.

Hvorfor det er vigtigt! 
Øko-net behøver mindst 100 støttebidrag á mindst 50 kr. om året – det er mindstekravet i lovgivningen for at være godkendt som §8A-organisation. Denne godkendelse betyder, at bidragsyderen får fradragsret for sin gave jf. ovenstående. Men giver samtidig Øko-net mulighed for at søge Kulturstyrelsens Tips- og Lottomidler til landsdækkende almennyttige organisationer – en ordning der årligt giver os et støtte bidrag på næsten 60.000 kr. i driftstilskud.

For virksomheder

ØKO-NET SØGER, BLANDT BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER M.FL., SPONSORER TIL DANMARKS GRØNNESTE PORTAL

Med flere tusinde kategoriserede links til det økologiske og bæredygtige Danmark, er Grønt Overblik den mest omfattende internet-guide på området. Vi scanner løbende relevante tidsskrifter, aviser og andre medier, modtager dagligt pressemateriale og mange organisationer ligger selv data på siten, så sitens besøgende altid finder up-to-date og relevant information på Grønt Overblik.

Sponsor-visioner for Grønt Overblik og det grønne web-arbejde

Efter lukningen af Den Grønne Fond, i slutningen af 2001, som gav et fast årligt driftstilskud til Øko-net og Grønt Overblik, skal der nu skaffes nye finansieringskilder. Målet er at finansiere arbejdet med Grønt Overblik ved sponsorater fra private virksomheder og personer.

Derfor søger Grønt Overblik nu kontakt med store som små bæredygtige virksomheder samt private der vil være sponsorer for Danmarks Grønneste Portal.

Sponsorbeløb op til 16.600 kr.

Vi er godkendt som § 8A-organisation. Denne godkendelse betyder, at bidragyderen får fradragsret for gavebeløb op til 16.600 kr.

Målet er minimum én sponsor i hver kommune!

Derudover vil interesserede sponsorer blive omtalt med logo og beskrivelse på Grønt Overblik, samt med logo og navn på forsiden af sitet (i rotation med alle andre sponsorater).

Kontakt

Ring tlf. 62 24 43 24 eller kontakt os for nærmere sponsoraftale.

Vi sender efterfølgende en kvittering, til regnskabet, for det bidragene beløb.