GIV ET STØTTEBIDRAG – det gavner og er fradragsberettiget

Privatperson

Op til 15.600 kr.

Virksomhed

Kontakt os

Giv et støttebidrag til ØKO-NET

Øko-nets arbejde er afhængig af støttebidrag fra virksomheder og private.

For virksomheder:
Kontakt os for nærmere sponsoraftale. Vi sender efterfølgende en kvittering, til regnskabet, for det bidragene beløb.

For private:
I følge Ligningslovens §8A kan alle støttebeløb op til 15.600 kr. pr. år trækkes fra i skat. Du kan ikke længere selv anføre gaver på selvangivelsen. For at få fradrag for dit gavebeløb skal Øko-net have dit CPR-nummer. Af hensyn til proportionerne mellem gave og administrativt følgearbejde opfordre vi til, at kun beløb over 250 kr. indberettes som fradragsberettiget gavebeløb. Ved gaver over 200 kr. beder vi venligst om fremsendelse af CPR-nummer, gerne ved at sende en mail til Øko-net på eco-net@eco-net.dk

Dit fradrag vil efter indberetningen fremgå af din selvangivelse.

Hvorfor det er vigtigt! 
Øko-net behøver mindst 100 støttebidrag á mindst 50 kr. om året – det er mindstekravet i lovgivningen for at være godkendt som §8A-organisation. Denne godkendelse betyder, at bidragsyderen får fradragsret for sin gave jf. ovenstående. Men giver samtidig Øko-net mulighed for at søge Kulturstyrelsens Tips- og Lottomidler til landsdækkende almennyttige organisationer – en ordning der årligt giver os et støtte bidrag på næsten 60.000 kr. i driftstilskud.