Torsdag d. 19. april var undervisningsminister Bertel Haarder på besøg hos Øko-net. Anledning var en invitation, sekretariatsleder Lars Myrthu-Nielsen gav efter det åbne samråd d. 21. marts, hvor Bertel Haarder var i samråd om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Miljø- og Planlægningsudvalget. Bertel Haarder tog imod invitationen, der kunne kobles med hans deltagelse i den officielle genåbning og fejring af hhv. Danmarks ældste svømmehal og ny kunst på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Efter en præsentation af Øko-net og sekretariatet, hvor Bertel Haarder blandt andet så modeller af Balanceakten, som han syntes var smukke, var der ca. 35 minutter inden Bertel Haarder skulle videre til officiel indvielse på Gymnastikhøjskolen sammen med Kronprins Frederik.

Det blev til en snak om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, et område der jo desværre ikke har fået den store bevågenhed fra regeringen. Således fortalte Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net, at der så at sige ikke findes en lærer eller skoleleder i Danmark der kender noget til FN-tiåret. Og at den pjece og hjemmeside som Undervisningsministeriet har lavet ikke har haft nogen reel oplysnings effekt eller virkning. Dertil kommer, at der ikke fra Undervisningsministeriet er sat midler af til at udvikle og støtte op om tiåret. Således udtalte formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christiansen under et møde, mellem UBU-netværket og Undervisningsministeriet, i august 2006, at var der kun tale om alibi-projekter fra Undervisningsministeriet så stod han af – og for at understøtte sit udsagn henviste han til de mange midler (ca. 30 millioner kr.) som der er givet til den såkaldte Innovationspulje.
Bertel Haarder svarede til dette forhold at de to områder jo burde have været slået sammen. Og ja, det er jo oplagt at se innovation og bæredygtighed hånd i hånd. Måske var det en åbning fra undervisningsministeren til gerne at vil finde midler til at udvikle FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark.

Bertel Haarder sagde også i snakken at vi nu har brug for nogle succes-historier om UBU – nogle konkrete resultater. Foreløbig er vi dog i en indledende fase, hvor der er brug for en dybere erkendelse fra Undervisningsministeriet af at der foreløbig ikke er sket det store omkring UBU i Danmark.

Følg med i Øko-net og UBU-netværkets arbejde for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på portalen ubu10.dk – hvor blandt andet opfølgningen på det åbne samråd med Bertel Haarder kan følges, når der er nyt.

ubu10.dk

Balanceakten

Artikel om nej til alibi-projekter