ØKO-NET’S GENERALFORSAMLING & ÅRSMØDE-ØKOSYMPOSIUM 2016

Søndag d. 8. maj 2016

9.00-9.30
Ankomst og tjek ind
Kaffe og te. Økologiske drikkevarer kan købes i vores bar hele dagen.

9.30-11.45 – Generalforsamling

Øko-net’s generalforsamling 2016 afholdes i Ribers Gård, Møllergade 34 i Svendborg. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på www.eco-net.dk), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dk

*

OBS – Forslag til vedtægtsændringer!

I forbindelse med generalforsamlingen har Øko-nets bestyrelse forslag til nogle tekniske ændringer af vedtægterne, grundet Øko-nets godkendelse efter Ligningslovens § 8 A og reglerne for velgørende foreninger, således at Øko-net kan modtage gaver med den virkning, at gavegiverne kan få fradrag for gaver ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst indenfor de i ligningslovens § 8 A fastsatte grænser.
I den forbindelse har SKAT påpeget nogle mindre tekniske rettelser i vedtægterne, så de lever op til den gældende lovgivning.
Til højre her kan forslagene hentes som pdf-fil, og det med rødt = skal slettes / det med grønt = skal tilføjes.

*

11.45-12.00
Tjek ind, fortsat

12.00-17.15
Økosymposium – programmet er under udarbejdelse.

Vel mødt til årsmøde 2016

Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Camilla Carstensen, formand

Forslag til vedtægtsændringer