Søndag d. 28. april 2013

10.00 -12.30 – Generalforsamling

10.00-10.30:
Ankomst og indtjekning

10.30-12.30:
Øko-nets generalforsamling 2013 afholdes i Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på Øko-nets hjemmeside), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen/sekretariatet.

12.30-18.00 – Seminar om unge i bæredygtigheds-arbejdet og psykologiske barriere for bæredygtig omstilling

Programmet for seminaret er under udarbejdelse, og snart klart, hvorefter det vil kunne hentes herfra hjemmesiden som pdf.
Det sendes samtidig direkte til alle medlemmer af Øko-net.

I forbindelse med generalforsamlingen har Øko-nets bestyrelse følgende forslag til mindre vedtægtsændring i § 4:

Nu værende tekst:

§ 4
Generalforsamlingen på årsmødet er Netværkets øverste myndighed og afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem medierne eller ved underretning af medlemmerne på anden måde, mindst 1 måned forud. Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

Forslåes ændret til:

§ 4
Generalforsamlingen på årsmødet er Netværkets øverste myndighed og afholdes hvert år i årets første halvår. Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem medierne eller ved underretning af medlemmerne på anden måde, mindst 1 måned forud. Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage forud for mødet.

Vel mødet til årsmøde 2013

Med venlig hilsen
Lars Myrthu-Nielsen
Øko-net