Lørdag d. 12. marts 2011

10.00 -13.00 – Generalforsamling 2011

10.00-10.30:
Ankomst og indtjekning

10.30-12.30:
Øko-net’s generalforsamling 2011 afholdes på Galleri Galschiøt i Odense. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på Øko-net’s hjemmeside), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen/sekretariatet.

13.00-18.00 – Seminar om at skabe begejstring og lokal forankring om én bæredygtig folkeoplsning.

Bl.a. oplægsholderne ér Søren Hermansen, Leder Samsø Energiakademi og Peter Hesseldahl, forfatter og journalist.
Programmet for seminaret er under udarbejdelse, men meget snart klart, hvorefter det vil kunne hentes herfra som pdf.

Det sendes samtidig i brev til alle medlemmer af Øko-net.

Vel mødet!