Lørdag d. 20. marts 2010

10.00 -12.30 – Generalforsamling 2010

10.00-10.30:
Ankomst og indtjekning

10.30-12.30:
Øko-net’s generalforsamling 2010 afholdes i Ravnen på Friland, Feldballe, Djursland. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på Øko-net’s hjemmeside), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen/sekretariatet.

12.30-18.00 – Seminar om uddannelse, netværk, handling og for bæredygtig omstilling

FÆLLESSKAB OG ANSVAR
– for en bæredygtig fremtid, i dag!

Programmet for seminaret er under udarbejdelse, men meget snart klart, hvorefter det vil kunne hentes herfra som pdf.
Det sendes samtidig i brev til alle medlemmer af Øko-net.

Vel mødet!