Her er programmet for:

Øko-net’s 25 års jubilæum
– med reception, gøgl, foredrag, øko-suppe og musik!

Økologi for fremtiden II – et møde for livet!*

Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 14.30-22.00 i Dramasalen på Den frie Lærerskole i Ollerup, Sydfyn

Se hele programmet her:www.eco-net.dk/25-Ollerup

Hent også nyt medlemsblad med invitationer som pdf her:
https://eco-net.dk/app/uploads/2019/01/Inviation25år_januar2019.pdf


*
Baggrund for mødtes titel:

Endnu et møde for livet – og stadig samme vision her 25 år senere!

Denne lille reception/event har vi valgt at give samme titel som det stiftende møde d. 21-23. januar 1994: Økologi for fremtiden – et møde for livet!Altså for præcist 25 år siden i Dramasalen på Den frie Lærerskole. De nostalgiske kan finde programmet fra det stiftende møde her:

http://www.eco-net.dk/Blad/Bladene/Blad1F.html#Program)

Arr.: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net i samarbejde med Bæredygtighedsudvalget på Den frie Lærerskole

Praktisk info vedr. receptionen
Det er selvfølgelig gratis at deltage – og kræver ikke tilmelding.
Og alle er velkomne, nye som gamle venner af Øko-net!

Eventuelle gaver til Øko-net i forbindelse med de 25 år ønskes betænkt som et gave-bidrag som støtte til Øko-nets aktiviteter og projekter. Vi er taknemmelige for al opmærksomhed og eventuelle gaver!

Alle beløb fra 200 kr. og op til 15.900 kr. er fradragsberettigede. Det sørger Øko-net selv for at indberette til Skat. (Vi skal blot have dit CVR eller CPR i forhold til indberetningen).
Beløb kan doneres via Øko-net’s Mobilepay: 55095.
Eller ved bankoverførsel til vores konto i Merkur på: Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494 

PS. Vi skal årligt indsamle mindst 100 beløb af min. 200 kr. for at kunne søge det årlige driftstilskud fra Kulturstyrelsen på ca. 50.000 kr. Så derfor – AL støtte hjælper os og går til Øko-nets aktiviteter.