Øko-net’s 25 års Jubilæums-Årsmøde
– med reception, seminar og fest!

 Økologi for fremtiden*
– tilbageblik og fremsyn på økologisk græsrodsaktivisme!

 Fredag d. 25. januar 2019 (16.00-22.00) & Lørdag d. 26. januar 2019 (kl. 8.30-23.00)
på Christiania i Gallopperiet – Stadens Museum For Kunst
Adresse: Sydområdet 4A, 1440 København

Find vej: Gallopperiet ligger på 2. sal i en tidligere militær magasinbygning fra 1863, som i dag danner skel mellem Christiania og Christianshavns Prinsessegade. Gallopperiet har samme indgang som Spiseloppen og spillestedet Loppen.

(Hent program og Øko-net’s medlemsblad som pdf)

Find event på Facebook: https://www.facebook.com/events/600178697077312/

Fredag d. 25. januar 2019

16.00-19.00
Øko-net’s 25 års jubilæums-reception

Program for receptionen:

Hygge, minglen og netværkkom!
Alle er velkomne!Nye som gamle venner af Øko-net!
Der vil være en let økologisk vintersuppei slutningen af receptionen og før optaktsaftenen til lørdagens seminar og årsmøde – som vi håber, du har lyst til at komme til!

 Oplev under receptionen:

”Mig og Charlie” v. Jon G. Lør

De spiller et par af deres ’sange med meninger’ i starten af receptionen (og de spiller også til hygge og dans ved årsmøde-festen lørdag aften)

Jytte Abildstrøm – Festtale & Grøn Opsang – med godt humør mod de næste 25 år! (16.45-17.15)

Stig Møller, Peter Ingemann & Greve Lyhne

De vil også stå for lidt musik og et par sange undervejs

19.30-22.00
Første del af seminaret:
Optaktsaften til Øko-net’s jubilæums-seminar og årsmøde 2019

Mød, hør og debatter med: Jannik Lindquist(filosof, blogger og aktivst ) og Di Ponti(bor på Christiania og er konfliktløser i bl.a. Folkets Hus og byggefællesskabet Makvärket)

Økologi og fællesskab – Epikur, kollektivisme og konfliktløsning
– om Epikurismens naturfilosofi, bæredygtig kollektivisme, konflikter og deres løsning, via genoprettende konflikthåndtering

Lørdag d. 26. januar 2019

8.30-9.00
25 års jubilæums årsmøde og seminar i Øko-net
Ankomst, kaffe og te.

9.00-10.30
Øko-net’s Generalforsamling 2019
Dagsorden iflg. vedtægterne (se www.eco-net.dk), herunder beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dksenest 14 dage før mødet.

10.30-10.45
Pause – inden seminaret starter. Det er muligt at købe drikke i vores lille Øko-bar


Anden del af seminaret:
Tilbageblik og refleksion på de sidste 25 år – med blik mod fremtiden!
– fra tre, der var med omkring stiftelsen af Øko-net i januar 1994, og stadig er aktive i den grønne omstilling på hver deres platform.

10.45-11.35
Jeppe Læssøe, professor emeritus, Danmarks Pædagogiske Universitet. Formand for RCE Danmark – Nationalt netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig udvikling – hvad er status, og er der overhovedet en national bevågenhed, der rækker?

Ved det stiftende møde i 1994 hed Jeppes foredrag: ”Lad hundrede sociale økologiske centre blomstre!” 2005 til 2014 var et FN-tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det blev afløst af et globalt aktionsprogram GAP. I 2015 blev Verdensmålene for bæredygtig udvikling besluttet af alle verdens lande – Mål 4 er: Kvalitetsuddannelse. Målet er at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
www.rce-danmark.dk

11.35-12.25
Steen Møller, husbygger, opfinder og debattør – medstifter af Friland og Grobund
Økologisk praksis og handling – ikke mere snak!

På det stiftende møde, var Steen på den åbne talerstol, der opstod, fordi forfatteren Thorkild Bjørnvig var blevet syg – dér fortalte han om visionen at bygge et halmhus og bo gældfrit! Og han gjorde det sgu!
www.grobund.org

12.25-13.15
Kjeld Hansen, debattør, forfatter/miljøjournalist, Gylle.dk
En politisk analyse og temperaturmåling af miljø- og politiktilstanden før Folketingsvalget 2019.

Vi er vidne til naturens sammenbrud lige nu, intet mindre, hvis man altså tør se det i øjnene. Hvad skal der til for at gøre det til hovedtemaet og til et tema, der kan trække stemmer til det kommende folketingsvalg?
www.baeredygtighed.dk

13.15-14.15
Frokost sandwich ved Zabello’s
www.facebook.com/Zabellosmad/


Tredje del af seminaret:
Vi er alle i samme båd på vej ud på fremtidens hav!
Hvordan ser den kommende kamp for klimaet og miljøet ud?
Hvilket gear skal den op i? Og hvad skal der ske!?

14.15-14.45
Emil Månsson, cand.mag. i filosofi og aktiv i Scandinavian Commons, Den Grønne Studenterbevægelse og Klimapåmindelsen.
Vi unge må starte klimaoprøret, for de voksne forsvarer bare status quo

Ingen af os ved, hvad fremtiden bringer, eller hvordan den måske kunne have set ud. Og uanset hvad, så kæmper vi videre. Nogle af os fordi vi er unge. Nogle af os fordi vi har børn. Nogle fordi de har børnebørn. Uanset hvad, så har vi dette til fælles: vi kæmper, fordi det er det eneste rigtige at gøre.

14.45- 15.30
Frederik Roland Sandby, talsperson for Den Grønne Studenterbevægelse

Introduktion til Den Grønne Studenterbevægelse et nyt ungdomsoprør! – hvad er visionerne for fremtidens uddannelser og bæredygtig omstilling?
En ny bevægelse har set dagens lys i efteråret 2018. På landets universiteter, foreløbig fire (København, Roskilde, Odense og Aarhus), er der startet en bevægelse for klimaet og miljøet. På Folkets Klimamarch d. 8. september holdt en af initiativtagerne til bevægelsen, Esther Kjeldahl, tale, hvor hun sagde, vi skal protestere og bruge direkte boykot i vores aktioner!
www.dgsb.dk

15.30-16.00
Netværkspause med kaffe, te og frugt-forfriskning

16.00-17.30
Sidsel Agensøog Maibritt Saerens, skuespillere

’No Planet B’ – Politisk og oplysende teater om klimakrisen – hvordan rykker vi befolkningen fra tanke til handling!?

Få et direkte indblik i processen bag et klimapolitisk teaterstykke fra Teater V: No Planet B. Det var en direkte kommentar til klimatopmøde COP21, som blev afholdt nov.-dec. 2015 i Paris. Hvordan var publikums reaktioner og flyttede det noget? Hvordan var den kollektive bevægelse, og hvad er den næste drøm om en ny klimaforestilling? Oplev uddrag fra stykket, der blev spillet af Sidsel og Maibritt. Fælles debat om stykket og de nye drømme.
www.teater-v.dk/forestilling/no-planet-b/

17.30-18.00
Afrunding af seminaret – afsluttende kommentarer og refleksioner – inkl. kort præsentation af den grønne netværksplatform Grønt Overblik – www.grøntoverblik.dk

18.00-23.00
25 års Øko-net-Fest med mad, underholdning og musik

Fest med grøn mad og musik
Økologisk festmåltid ved Zabello’s og Hegnstrup Økologisk Landbrug
www.facebook.com/Zabellosmad/ og www.hegnstrup.dk

Mig & Charlie spiller ”Musik Med Mening”
– en festlig musikalsk aften i selskab med Jon G. Lør & co!

www.juggler.dk (Jon Skjerninge-Rasmussen)

* Baggrund for titlen:

Endnu et møde for livet – og stadig samme vision her 25 år senere!

Vi har valgt at give mødet for dette 25 års jubilæumsmøde den samme titel, som det stiftende møde havde i januar 1994: Økologi for fremtiden – et møde for livet!
De nostalgiske kan finde programmet fra det stiftende møde her:

http://www.eco-net.dk/Blad/Bladene/Blad1F.html#Program

Arr.: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net – www.eco-net.dk

<><><>

Praktisk info vedr. reception og seminar:

** Fredagens reception er gratis – og kræver ikke tilmelding.
Og alle er velkommen. Nye som gamle venner af Øko-net!

** Eventuelle gaver til Øko-net i forbindelse med de 25 år ønskes betænkt som et gavebidrag som støtte til Øko-nets aktiviteter og projekter. Vi er taknemmelige for al opmærksomhed og eventuelle gaver!Alle beløb fra 200 kr. og op til 15.900 kr. er fradragsberettigede, og det sørger Øko-net for at indberette til Skat. (Vi skal blot have dit CVR eller CPR i forhold til indberetningen).

Støttebeløb kan overføres via Mobilepay: 55095.

Eller ved bankoverførsel til vores konto i Merkur: Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494

** Fredagens og lørdagens seminar og årsmøde med forplejning og fest kræver tilmelding s.d. 23. januar og koster:
* 250 kr. for medlemmer af Øko-net.
* 350 kr. for nye medlemmer, der samtidig får et intro medlemskab for 100 kr. i 2019.
* 200 kr. for studerende, der deltager til nedsat pris, men også inkl. intro medlemskab i 2019.

Deltagergebyret overføres via mobilepay: 55095.
eller
ved bankoverførsel til vores konto i Merkur: Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494

** Tilmelding sker sådan::

Tilmelding sker ved at sende en tilmeldings-mail til eco-net@eco-net.dk senest onsdag d. 23. januar (hele dagen).
Alternativt kan man ringe på mobil: 4073 4324

Oplys følgende ved tilmeldingen:
Dit Navn/Din Organisation / Titel / Adresse / Mobil-nr. / Mail / Hjemmeside

Og send samtidig Deltagergebyret via Mobilepay eller Bankkonto.
Mobilepay: 55095.
Bankoverførsel til vores konto i Merkur: Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494

Øko-net laver en deltagerliste og udsender til alle lige op til mødet! For det handler jo om netværk og fællesskab for en økologisk fremtid! Lad os trække i arbejdstøjet og gi’ den gas – og med glæde og rank ryg tage mindst 25 år mere i kampen for vores og næste generations fremtid!

(Hent program og Øko-net’s medlemsblad som pdf)