Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og hos 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen på FN’s miljø- og udviklingskonference i Rio i 1992.

eco-net