Bæredygtig beskæftigelse – vi kan ikke vokse ud af den økologiske krise og spørgsmålet er derfor hvad vi reelt har brug for?

hhs
Mød, hør og debatter med:

Hans Henrik Samuelsen, daglig leder af PLAN2B
Tirsdag d. 7. april 2015 kl. 19.00-21.30 i Køge
Foredraget og debatten holdes i:
Det Grønne Hus, Vestergade 3C,  4600 Køge
– det debatskabende møde er arrangeret af Øko-net – i samarbejde med Det Grønne Hus / Energitjensten
Entré: 50 kr. som betales ved indgangen.

Arrangementet er en del af projektet Bæredygtig Debat støttet af Puljen til Grønne Ildsjæle, Miljøstyrelsen.
Her på bloggen http://www.FolkeoplysningForFremtiden.dk/ vil det være muligt at kommunikere videre med oplægsholderen og de andre deltagere.

Om foredraget:
Oftest italesættes den bæredygtige omstilling på samfundsniveau uden en tilstrækkelig konkretisering. Udfasningen af vores brug af fossile brændstoffer og skabelsen af en udbredt genanvendelseskultur vil ellers have en grundlæggende indvirkning på arbejdets art og i forlængelse heraf, hvordan arbejdet organiseres. Det vil have betydning for alle og derfor bør alle engageres i og være med til at definere, hvordan deres arbejdsplads kommer til at se ud i fremtiden.

Der er givet ting vi som samfund og borgere bliver nødt til at opgive, men der skal også skabes nye job, hvis problemerne skal løses. Imens der ikke vil være mange arbejdspladser på og i forbindelse med udvinding af fossile brændsler, skal der skabes tusinder af job i industrien, energisektoren, byggefagene, fiskeriet, landbruget og skovbruget.
Vi kan ikke vokse ud af den økologiske krise og spørgsmålet er derfor hvad vi reelt har brug for?

I løbet af aftenen vil Hans Henrik også komme ind på:
En verden uden reklamer – for et bæredygtigt samfund

Uden reklamer vil det være nær umuligt at bilde forbrugeren ind, at et givent produkt er godt, hvis det ikke er det. I dag er det sådan, at reklamer bevidst leder os væk fra oplysninger, der bevidstgør os om, hvorvidt vi reelt har brug for eller råd til produktet; eller om der findes andre produkter, hvis pris- og kvalitetsforhold er lige så gode. Ej heller nævnes negative eller betænkelige forhold forbundet med varens produktion eller forbrug.

Med den økonomiske krise fasttømret er merforbruget blevet et selvfølgeligt argument, selv om vi i den modsatte boldgade står over for en altomfattende miljø- og klimakrise. Her skriges der på en nedsættelse af forbruget og væk fra rovdriften på vores ressourcer. Det lyder umiddelbart, som om vi skal vælge imellem økonomien og naturen, men heldigvis kan det lade sig gøre at løse begge kriser samtidig.
Midlet er, at vi fremover fokuserer på det, vi reelt har brug for. Det kræver først og fremmest et opgør med reklameverdenen, som den fungerer i dag. For ud over at få os til at købe bestemte ting opfordrer den kontinuerligt til et unødigt forbrug.

Om Hans Henrik Samuelsen:
HansHenrik Samuelsen (1968) er kandidat fra Roskilde Universitet (IU og Geografi) og har som selvstændig konsulent altid beskæftiget sig med miljøspørgsmål. Han står bag en række forskellige initiativer og var bl.a. programansvarlig for det alternative klimatopmøde Klimaforum09. I dag står han i spidsen for PLAN2B, bæredygtig beskæftigelsen der målrettet arbejder med en folkelig forankring og gennemførelsen af en bæredygtig omstilling. Med sekretariat ved Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (DIST) på Aalborg Univesitet i København er initiativet etableret som et samarbejde mellem forskere, fagforeninger, virksomheder og grønne organisationer. Han er en desuden en udmærket håndværker og har en gang cyklet de 32.000 km der er fra Ildlandet til Alaska.
Læs mere på: www.plan2b.dk og www.u-no.org

Find også foredraget på Facebook og tilkendegiv om du kommer: https://www.facebook.com/events/351553575054233/

Økologisk byggeri og det affalds-fri samfund – om forbrug, misbrug og klimakrise 

DSCN0375

Mød, hør og debatter med:

Steen Møller, livs-filosof og øko-entreprenør
Mandag d. 23. marts 2015 kl. 19.00-22.30 i Aarhus C
Foredraget og debatten holdes i:
Stiften Loungen, Frederiksgade 78B, st., 8000 Aarhus C
– det debatskabende møde er arrangeret af Øko-net – og støttet af FO-Aarhus’ debatpulje.

Entré: 50 kr. som betales ved indgangen.

Arrangementet er en del af projektet Bæredygtig Debat støttet af Puljen til Grønne Ildsjæle, Miljøstyrelsen.
Her på bloggen http://www.FolkeoplysningForFremtiden.dk/ vil det være muligt at kommunikere videre med oplægsholderen og de andre deltagere.

Om foredraget:

Har du tænkt over eller interesserer du dig for…

  • at leve et gældfrit liv
  • at bygge alternativt og økologisk
  • at prøve kræfter med en bæredygtig levevis
  • om ler og halm virkelig kan bruges som byggemateriale

… så kom og mød manden der i de sidste 20 år har udfordret de vante tankegange.

Steen Møller vil med sit foredrag går aktivt ind i debatten om løsningen af klimakrisen og samfundets bæredygtig udfordringer. Han har været en frontkæmper for økologisk byggeri og alternative løsninger når det gælder bosætning og udvikling af leveområder. Han er nok mest kendt for økosamfundet Friland, samt har i en årrække haft sit eget tv-program omkring at bygge halmhuse mv.

Steen Møller var medstifter af økosamfundet Friland på Djursland ved Feldballe, der kan besøges her: www.friland.org

Find også foredraget på Facebook og tilkendegiv om du kommer: https://www.facebook.com/events/360130720856689/

Oliesamfundets afslutning og det praktiske øko-liv – hvordan forholder vi os til Paek Oil som individer og som samfund

Foredraget holdes af Tor Jordbo mandag d. 16. februar 2015 på Ringe Bibliotek – arrangeret af AOF Faaborg-Midtfyn og Øko-net.

olie

Peak Oil er ikke et problem, der kan løses. Peak Oil er et dilemma, og et dilemma har ikke nogen løsning. Peak Oil er et geologisk begreb som beskriver det tidspunkt hvor den størst mulige mængde olie udvindes fra en given olieboring. Dette gælder alle traditionelle boringer, inklusiv havboringer, og er et gængs begreb i olieindustrien.

Oplægget handler om hvordan vi forholde os til Peak Oil-dilemmaet psykologisk som individer og som samfund. Hvilke følelsesmæssige reaktioner indtager vi når vi konfronteres med dette her dilemma, og hvordan forholder vi os til det som individer, grupper og samfund når vi opdager dette. Vi lever i en verden hvor det er muligt at tro at der ikke er nogle alvorlige dilemmaet, men med erkendelse af Peak Oil og det dilemma det viser, bliver alt der ser normalet, rigtigt og evigtgyldigt ud pludseligt et fatamorgana, en illusion som om lidt brister, men hvordan kan vi tale om og forholde os til en verden som er meget forskellig fra end den vi kender og som bygger på helt andre præmisser og som måske er meget tæt på…. Oplægget kommer ind på: Hvordan vi psykologiske kan forhold os til en kultur der er på vej væk, og som måske kollapser! Hvordan forholder vi os til Peak Oil som individer
Hvordan kan vi i mindre grupper arbejde med peak-oil og omstillingen
Er det muligt at arbejde med Peak Oil på et politisk niveau.

Økologisk landbrug og det praktiske øko-liv

Foredraget holdes af Allan Bornø Clausen mandag d. 26. januar 2015 hos AOF i Svendborg – arrangeret af AOF Center Fyn og Øko-net.

hegnstrup

Tema: Økologisk landbrug og det praktiske øko-liv – en levende beretning fra det virkelige øko-liv på landet, bl.a. om hvordan får vi skabt en reel lokal fødevareproduktion

Hvordan skal en nye jordbrugsreform realiseres? Hvordan sikre vi den
nødvendige uddannelse til at genbosætte et mangfoldigt landmandsliv på landet – der kan sikre lokal fødevareproduktion – og hvordan kobler vi til de sociale udfordringer i vores samfund? Et causeri over den lokale mangfoldige dyrkning, fremfor den fremherskende globale monokultur dyrkning!

Vi er alle i samme båd!

Fra verdens leders mandat til civilsamfundet og agenda 21-deklarationen (1992), til unges appel og opråb om bæredygtig omstilling nu! (2013)

Unknown

Af Lars Myrthu-Nielsen & Katrine Vestermark Køber
– en artikel om den nødvendige folkeoplysning for bæredygtig omstilling!
Med en lille kronologisk gennemgang af nogle folkelige mobiliseringer, manifester, deklarationer og anbefalinger om bæredygtig udvikling, gennem de sidste snart 20 år. (Artiklen blev oprindelig skrevet som oplæg til Øko-nets årsmøde 2013, der blev afholdt søndag d. 28. april på Galleri Galschiøt i Odense).

Tiden går og klokken slår! Men kommer vi tættere på en reel omstilling af samfundet til bæredygtig praksis? Verdens ledere gav civilsamfundet et mandat ved topmødet om miljø og udvikling i Rio i 1992, bl.a. via Agenda 21-deklarationen, der bl.a. anviser hvordan lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner skal samarbejde omkring at skabe bæredygtige processer og løsninger. Men hvor er processen blevet af… og hvad kom der i grunden ud af det nye topmøde for bæredygtig udvikling, det såkaldte Rio+20 i sommeren 2012? Gode og relevante samfundsspørgsmål, men desværre ser de ud til at være glemte og uaktuelle. Pga. den såkaldte finanskrise? Eller er der noget andet galt? Har vi glemt at det hele startede med et problem: Miljøet led (og lider) overlast! I 1992 erkendte verdens ledere, at de ikke kan løse problemerne uden deltagelse og samspil med civilsamfundet. I Agenda 21-deklarationen handler kapitel 28 om hvordan lokale myndigheders initiativer skal støtte, udvikle og bidrage til en bæredygtig udvikling og kapitel 36 om hvordan Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) kan uddanne og lære om bæredygtig forståelse og handling. Men desværre, så er al snakken om Agenda 21 forstummet, og strategisk involvering af borgerne er ikke længere højt på dagsordenen. Det samme er gældende for UBU, der desværre ikke får stor opmærksomhed fra de skiftende danske regeringer.

Hvad skal der til for at vende denne udvikling? Forstår de ledende politikere og den danske befolkning overhovedet hvad der menes med det nye meget brugte udsagn: Omstilling? Er folk klar over at det er en radikal drejning der skal til, hvis vi reelt skal se resultater på den lange bane? Det er bl.a. her UBU kommer ind – vi skal arbejde med en mentalitetsændring. Dette skal ske gennem læring og gennem pædagogikken i uddannelserne, men det skal også ske gennem en bæredygtig og økologisk praksis og drift af de mange uddannelsesinstitutioner i Danmark. Og sidst men ikke mindst gennem folkeoplysning og erfaringsdeling – herunder politisk debat om løsningerne! Disse tre områders potentiale for udviklingen af en bæredygtig livsstil skal gennemsyre vores uddannelser fra børnehave, over universitet, til højskolelivet for ældre og unge!

I Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, der blev stiftet i januar 1994 i forlængelse af hele Rio-topmødet og den efterfølgende proces, har vi haft som fokus at skabe synlighed, viden og netværk inden for bæredygtig udvikling og økologisk praksis. Bl.a. via Nyhedsbladet Øko-net, der udkom i 10 år indtil 2005, hvor bl.a. fjernelsen af portostøtten gjorde det umuligt at rundsende bladet, der udkom som et gratis blad, støttet af Den Grønne Fond i Miljøstyrelsen, til landet skoler mv. Sideløbende etablerede vi en database, med overblik over alle grønne initiativer, herunder en omfattende og landsdækkende kalender for grønne møder og arrangementer.
Undervejs i vores folkeoplysende netværksarbejder blev vi engageret i forskellige Wake Up Calls projekter, der resulterede i alt fra et Grønt Landsskue, et tumpe-manifest, en bæredygtigheds-deklaration, en balanceakt, en klima-deklaration og UBU-anbefalinger.

Her i 2013 er der så kommet en appel fra et unge-netværk der kalder sig Omstilling Nu. Inspireret af denne sidste appel følger sidst i artiklen et kronologisk tilbageblik på mange af de gode initiativer op til denne helt friske appel. Og vi fornemmer at det bliver mere og mere alvorligt, idet der nu ikke længere udgives manifester eller sendes anbefalinger – men der sendes appeller! At appellere betyder: at bede eller kraftigt anmode nogen om at handle på en bestemt måde. Skal vi da virkelig ned på begge knæ og bede bønner, for en fremtid for vores børn og børnebørn?

Rundt om i hele verden søsættes mange forskellige bæredygtighedsprojekter, initiativer, visioner og anbefalinger. Men alligevel lever vi i 2013 stadig ikke bæredygtigt (nok)! Vi er blevet endnu større forbrugs-narkomaner, og politikernes mantra og medicin er stadig vækst og forbrug – selvom de kalder det grøn vækst.
Hvorfor har samfundet, inklusiv beslutningstagere og alle os andre, ikke for længst brugt de mange gode anbefalinger og visioner til at vende udviklingen? Hvorfor tør politikere ikke gennemføre politik der sikrer den nødvendige bæredygtighed? Hvorfor optager bæredygtighedsproblematikkerne ikke mange flere mennesker? Skyldes det at penge grundlæggende styrer vores liv og ambitioner? Er det fordi for mange går efter kortsigtede gevinster? Er det fordi vi er vanedyr, der ikke kan overskue eller tør at gå nye veje, fordi vi bilder os ind at det betyder vi må give afkald på livsnødvendige goder?

Men tænk om vi kunne finde andre værdier, som sammenhold, nærvær, fysisk velvære, kulturelle og i-materielle værdier! Det arbejder vi for i Øko-net – bl.a. ved at sætte Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på dagsorden i alle uddannelsesforløb – og meget gerne gennem de meget enkle og klare anvisninger, der ligger bag konceptet Balanceakten.

Kronologisk gennemgang af nogle danske folkelige bæredygtigheds-milepæle og initiativer de sidste 20 år:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (1994) – stiftelse af Øko-net
Grønt Landsskue (1995) – udstillinger og debatarrangementer om økologi og miljø
Kolding Manifestet. Skal tumperne redde verden – når nu de kloge ikke vil? (1998)
www.koldingmanifestet.dk
Økologiske Eksperimentelle Zoner (1999) – ØEZ-tillæg til Kolding Manifestet
ØKOTRÆF 2000 & DanmarksDeklarationen (2001) – erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
www.DanmarksDeklarationen.dk
Bæredygtighed i Grundloven (2003) – konferenceopfølgning på DanmarksDeklarationen
FN tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005) – opstart og www.ubu10.dk
Balanceakten – en kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2006)
www.balanceakten.dk og www.thebalancingact.info
Folkets Deklaration fra Klimaforum09 (2009) – under COP15 Klimatopmødet i København
http://declaration.klimaforum.org/da/declaration/danish
7 anbefalinger for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2010) – halvvejs i FN-tiåret
www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27
Omstilling NU – Appel om omstilling til en bæredygtig fremtid nu (2013). Nyt unge-netværk udgiver idekatalog med 16 samlede forslag, som kan inspirere til en bæredygtig omstilling.
www.facebook.com/OmstillingNU

Her følger kortere uddybende præsentationer af de fremhævede bæredygtigheds-milepæle og initiativer:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (1994)
I december 1993 udsendte miljøgruppen Aktiv Grøn Gruppe på Den frie Lærerskole indbydelsen, via det første nummer af Nyhedsbladet Øko-net, til det stiftende møde og weekend-seminaret for et nyt netværk. Overskriften var: Økologi for fremtiden – et møde for livet! Det foregik d. 21.-23. januar 1994 på Den frie Lærerskole i Ollerup, og med deltagelse af 170 mennesker fra hele landet blev det en flyvende start for det nye folkeoplysende netværk! I lederen i Nyhedsbladet Øko-net, nr. 4, sept. 1994, skrev vi om den omvendte Grundtvig: Grundtvig hev bønderne ind fra markerne, for at give dem ’livsoplysning’. I dag er vi alle så ’oplyste’, at vi har glemt håndværket – vi har glemt hvordan man gør når det skal blive til praksis. Vi har brug for ’den omvendte Grundtvig’ – så der igen kan blive noget både ’til hånden og til ånden’.
www.eco-net.dk

Grønt Landsskue (1995)
Øko-net var involveret i at skabe programmet samt reklamere for Grønt Landsskue, der blev afholdt på Brugsgård ved Randers. Det blev Danmarks første større grønne dyrskue, dog uden mange dyr, men rigtig mange spændende udstillinger og debat-arrangementer om bæredygtig udvikling. Der kom ca. 10.000 deltagere til Grønt Landsskue.
www.eco-net.dk/Blad/Bladene/Blad8F.html

Kolding Manifestet (1998)
Skal tumperne redde verden – når nu de kloge ikke vil?
– om demokrati, teknologi og bæredygtighed
I 1997 inviterede Øko-net til et debatmøde på Kolding Højskole under overskriften ”Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil?” Det førte til det visionære manifest der udkom februar 1998.
www.koldingmanifestet.dk

Økologiske Eksperimentelle Zoner (1999)
I 1999 blev Kolding Manifestet fulgt op af et uddybende oplæg ved Claus Heinberg. geolog lic.scient. Oplægget blev udgivet i Øko-nets debatbog fra 1999: ”Økologi er på alles læber”, Forlaget Hovedland, hvori Kolding Manifestet også blev genudgivet. Selve oplægget var sat til debat på Økologisk Samling ’99 der blev afholdt som weekend-møde d. 8. – 10. oktober på Snoghøj Folkehøjskole.

ØKOTRÆF 2000 og DanmarksDeklarationen
(2000-2001)
DanmarksDeklarationen blev til i en folkelig proces, der kulminerede i et fire dages træf i august 2000: ØkoTræf2000 – læs mere om hele processen på hjemmesiden for ØkoTræf2000 (www.eco-net.dk/OkoTraef2000). D. 23. januar 2001 blev DanmarksDeklarationen (erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede) officielt overrakt til regeringen og Folketinget i Folketingets fællessal. Ved overrækkelsen holdt chefkonsulent Ulrick Moos en tale til miljø- og energiminister Svend Auken og formand for folketingets miljøudvalg Jørn Jespersen, der begge kvitterede med at takke for initiativet til DanmarksDeklarationen.
www.DanmarksDeklarationen.dk

Bæredygtighed i Grundloven (2003)
Grundlovsdag d. 5. juni 2003 afholdt Øko-net et debatmøde på Den fire Lærerskole med titlen: Miljø og natur i grundloven – skal bevarelse af naturgrundlaget og et rent miljø være grundlovsbestemte rettigheder og pligter?
Et referat fra debatmødet blev udgivet i Nyhedsbladet Øko-net nr. 53, juni 2003. Kan hentes som pdf på www.eco-net.dk
http://web.eco-net.dk/nyhedsblad/pdf/%C3%98ko-net_53.pdf

FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005)
På Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg 2002 udvidede man visionerne for bæredygtig udvikling. Og man understregede endnu engang, at uddannelse spiller en væsentlig rolle for at opfylde visionerne. Der blev derfor fremsat forslag om at etablere et internationalt tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Forslaget blev vedtaget på FN’s generalforsamling i december 2002. Perioden 2005-2014 blev udråbt til at være United Nations Decade of Education for Sustainable Development (ESD10).
www.ubu10.dk

Balanceakten – en kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2006)
Balanceakten inviterer og opfordrer alle Nordens uddannelses-institutioner m.v. til at tilslutte sig et nordisk samarbejde omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
De institutioner, der tilslutter sig, forpligter sig til at arbejde for 7 værdier og 3 konkrete mål.
De 3 overordnede mål, er at:
– Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis
– Institutionens drift er bæredygtig
– Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling
www.balanceakten.dk og www.thebalancingact.info

Folkets Deklaration fra Klimaforum09 (2009)
Systemforandring – ikke klimaforandring. Under klimatopmødet i København december 2009 blev der i DGI-byen afholdt et Klimaforum, der endte ud med en deklaration. Øko-net tilsluttede sig denne deklaration for en løsning af klimakrisen.
http://declaration.klimaforum.org/da/declaration/danish

7 anbefalinger for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
(2010)
Hold løfte og vis handling! Den 10. november 2010 præsenterede danske miljø- og udviklingsorganisationer fra 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling – en række anbefalinger om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til regeringen og folketinget, om initiativer i den sidste halvdel af FN-tiåret. Dette skete ved en dansk halvvejskonference som Øko-net afholdte på Christiansborg d. 10. november 2010.
http://www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27

Omstilling NU (2013)
Netværket Omstilling Nu består af engagerede unge med forskellige faglige baggrunde og kvalifikationer, der d. 23. februar 2013 var samlet til et seminar for at udvikle en fælles vision om bæredygtig omstilling.
Resultatet af seminaret er en appel, hvori de unge opfordrer landets folkevalgte politikere til at løfte blikket og erkende behovet for en grundlæggende systemforandring. Appellen indeholder også et idekatalog med 16 samlede forslag, som kan inspirere til en bæredygtig omstilling – både i økonomisk, social, etisk og miljømæssig forstand.
www.facebook.com/OmstillingNU

 

 

Fuld Reserve Bankvæsen – Vejen mod et bæredygtigt pengesystem

Gældskrisen – konsekvenser og perspektiver
Foredrag og debat-møde med Rasmus Hougaard Nielsen
– torsdag d. 13. februar hos AOF Center Fyn, Vestergade 23, 5700 Svendborg.

Gode Penge logo

Der har aldrig været så meget materiel velstand som nu, men alligevel hersker der i samfundet en konstant stemning af mangelfuldhed. Er dette fordi vi ikke har ‘ting’ nok, eller har andet at bruge vores tid på end at arbejde og producere? Eller kunne det tænkes at årsagerne til det konstante vækstpres er mere dybdeliggende og systemiske? Aldrig har vi haft så mange penge og materielle ‘ting’ men samtidig er arbejdsløsheden stigende og vores gæld historisk høj. Dette oplæg søger ned i disse paradokser, og peger på at det konstante vækstkrav skal finde i den måde som vores pengesystem er organiseret på – et system som relativt simpelt kan omstilles i en mere bæredygtig og social retning.

Om oplægget til debat:
Den nuværende økonomiske krise fremhæves ofte som en konjunkturel krise, og de politiske løsningsforslag har indtil nu primært været fra den traditionelle økonomiske skuffe. Den nuværende krise er dog på mange måder historisk.

Aldrig har mængden af penge i samfundet været større, boligpriserne og aktiekurserne højere, og gælden så stor. Hvordan hænger dette sammen?

Hvordan skabes alle de mange penge? Rasmus Hougaard Nielsen vil i dette oplæg dels forsøge at klargøre konsekvenserne af det nuværende pengesystem og lægge op til debat omkring hvorvidt vi kan ændre systemet i en mere hensigtsmæssig retning – økonomisk så vel som socialt.

Cand.Polit. Rasmus Hougaard Nielsen er medstifter og talsmand for initiativet Gode Penge, hvor han har bidraget til bogen Gode Penge‘ af lektor Ole Bjerg. Han har tidligere arbejdet som analytiker i pensionsbranchen og sidenhen beskæftiget sig med pengesystemet som forskningsassistent på CBS. Derudover er han med i netværket Omstilling Nu.

Via sit arbejde som forsker på Copenhagen Business School og deltagelsen i initiativet “Gode Penge” ( www.godepenge.dk ),  er Rasmus aktivt gået ind i et initiativ for oplysning og reformation af pengesystemet. Og senest har han skrevet følgende, lidt tekniske kronik, i Information – i forlængelse af DONG-salgtet;
http://www.information.dk/486303

Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge og Omstilling Nu
Rasmus Hougaard Nielsen fra Gode Penge og Omstilling Nu
Foredraget, der er et led i den landsdækkende debatstafet om bæredygtig udvikling 2014, arrangeres i et samarbejde mellem AOF Center Fyn og Øko-net (www.eco-net.dk)